1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

پوشش های منسوجات

در صنعت نساجی به منظور بهبود خواص یا ایجاد خصوصیتهای جدید در آنها می توان از تکمیل¬هایی شیمیایی استفاده کرد. با پیشرفت نانوفناوری، چشم انداز جدیدی در تکمیل شیمیایی منسوجات ایجاد شد؛ که با استفاده از مواد با ابعاد بزرگ تر دستیابی به خصوصیاتی نظیر خودتمیزشوندگی امکان پذیر نبود. استفاده از پوشش های نانومتری بر منسوجات تاثیر نامطلوب بر زیردست و خواص اصلی منسوجات تکمیل شده ندارد. با استفاده از نانومواد و ساختارهای نانومتری گستره وسیعی از خصوصیات را می توان در منسوجات پوشش داده شده به وجود آورد. این پوشش دهی ها می تواند به منظور ایجاد خصوصیاتی همچون:

 1. منسوجات آبگریز و ضدآب؛ برای جلوگیری از جذب آب و رطوبت
 2. منسوجات کندسوز: برای جلوگیری از شعله ور شدن منسوجات
 3. منسوجات ضدمیکروب، ضد بو و عطرآگین: برای محافظت بدن در برابر آلودگی ها و میکروب ها و جلوگیری از بوی بد پارچه
 4. منسوجات خودتمیزشونده: جلوگیری از کثیف شدن لباس ها و در مقابل شست و شوی آسان آنها با استفاده از نانولوله کربن و …
 5. منسوجات جاذب رطوبت: باعث بهبود رنگ پذیری پارچه با استفاده از تیتانیوم و …
 6. منسوجات آنتی استاتیک با ثبات سایشی و نوری: جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن
 7. و…