1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

پوشش های آنتی استاتیک

الکتریسیته ساکن بار الکتریکی است که بر خلاف جریان الکتریکی، در یک مکان ثابت می ماند. از دیرباز ایجاد بار ساکن بر روی سطوح نارسانا موضوع شناخته شده بوده است. روکش های آنتی استاتیک قابلیت هدایت بار الکتریکی و انتقال جریان الکتریسیته ساکن را دارا می باشند. با توجه به اینکه الکتریسیته ساکن در اثر تردد، سایش، مالش در صنایع مختلف و به خصوص در جاهایی که مواد قابل اشتعال وجود دارد، موجب جرقه و انفجار گردیده و خسارات جبران ناپذیری به وجود می آورد. استفاده از پوشش های آنتی استاتیک الزامی به نظر می رسد و همچنین الکتریسیته ساکن باعث ایجاد جاذبه می شود و گرد و غبار را به خود جذب میکند، بنابراین کاهش الکتریسیته ساکن مانع از چسبیدن گرد و غبار روی سطوح پوشش داده شده با مواد آنتی استاتیک شده و از تجمع گرد و غبار روی سطوح جلو گیری می کند. این پوشش ها می توانند روی سقف، دیوارها، کف، منسوجات و عایق های نیروگاهی و هر جایی که خاصیت آنتی استاتیک مورد نیاز است استفاده شوند.
از جمله کاربرد های پوشش های آنتی استاتیک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • منسوجات
 • اتاق عمل بیمارستان
 • اتاق کامپیوتر
 • اتاق های مراکز مخابراتی
 • اتاق های محتوی تجهیزات برقی
 • کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سرو کار دارند
 • اتاق تمیز (کلین روم)
 • آزمایشگاه های الکترونیک و اندازه گیری دقیق
 • جایگاه های بنزین
 • پالایشگاه ها
 • صنایع نفت و گاز