1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

پروژه های انجام شده:

 • تهیه بانک اطلاعات جامع نانو فناوری کشور
 • تهیه و گردآوری بانک اطلاعاتی دانشگاهی استان تهران (بیش از ۳۰۰۰ مورد داده)
 • تدوین قوانین استاندارد و بازرسی در حوزه نانو پوشش ها
 • طراحی و سنتز نانو پوشش آبگریز منسوجات
 • طراحی و تولید نانو پوشش آبگریز و ضد حریق چوب
 • طراحی و تولید نانو عایق لاستیک آب بند
 • طراحی و بررسی پوشش های ضد امواج موبایل
 • طراحی و ساخت پوشش جاذب ذرات معلق
 • ساخت پوشش منسوج منعطف مقاوم در برابر تنش برشی
 • ایجاد عامل های پایدار بر روی نانو ذرات اکسیدفلزی
 • بررسی و تولید پوشش های نانویی فوق سبک
 • بررسی مقاوم سازی سطوح در برابر تشعشات به وسیله نانو پوشش ها
 • طراحل و تولید عایق های نسوز و ضد حریق سازه ای
 • طراحی و تولید فونت های سنگی نورانی با استفاده از نانوسیلیس
 • بررسی و سنتز نانو ذرات باخواص مغناطیسی متفاوت
 • نانو غشاء جهت جلوگیری از باد بردگی ذرات دپو شده کارخانه فولاد
 • تولید محافظ نانو فیبر و کربن لوله های صنعتی و نفتی
 • ساخت پوشش های نانو سرامیکی سد حرارتی TBC برای صنایع توربین سازی
 • استحصال نانو مغذی هیدرومیک از ذغال سنگ برای مصارف کشاورزی
 • طراحی و تولید پوشش نانو آنتی باکتریالی بیمارستانی برای سطوح جذبی و غیر جذبی
 • دستگاه خالص سازی، آنالیز عناصر سنگی در مقیاس نانو متری
 • دستگاه تولید نانو مواد و شناسایی به روش VS
 • پوشش دهی نانو عایق حرارتی به روش حوضچه الکترولیتی
 • دستگاه شناسایی محل شکست خط لوله ها از طریق MT
 • اصلاح بتن با استفاده از نانو ساختار ها در برابر نشت و نفوذ