1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

پرسش و پاسخ ثبت اختراعات

 

۱. چه مرجعی در ایران اختراعات را ثبت می نماید؟

اداره ثبت اختراعات زیر نظر اداره کل مالکیت

۲. برای یک ثبت اختراع توسط ستاد از ایده تا محصول چه مدارکی باید ارائه نمود؟

به طور کلی باید فرم های اظهارنامه اختراع، ادعانامه، شرح و توصیف از قسمت ثبت اختراعات سایت دانلود، پس از تکمیل همراه با نقشه های اختراع(در صورت لزوم)، اسکن مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) و رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی به شرکت تحویل داده شود.(یا به ایمیل Rasekhoontech@gmail.com ارسال شود.)

۳. منظور از طبقه بین المللی چیست؟

مقصود طبقه بندی مذکور زمینه ی فنی اختراع است.
(در پیوست ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۸ است.)

۴. روند بررسی ویژگی های حق اختراع چگونه است؟

این موضوع از کشوری به کشور دیگر کاملاً متفاوت است اما در ایران براساس قانون به صورت اعلامی ( برخلاف نظام بررسی ماهوی) انجام باید بگیرد و فقط همین که به طور کلی از نظر کارشناسان اداره ثبت اختراعات اختراع دارای ویژگی های یک حق اختراع است کفایت می کند.

۵. منظور از استعلام در روند ثبت یک اختراع چیست؟

این موضوع در قانون پیش بینی نشده است و به ابتکار اداره ثبت اختراعات برای جلوگیری از ثبت اختراعات غیرواقعی و بدیهی انجام می گیرد. این اداره با اخذ استعلام از مراجعی خاص صحت ادعای شما را بررسی می نماید که البته با انتقاداتی از طرف حقوقدانان همراه است.

۶. تفاوت ادعانامه با دیگر مدارک ثبت اختراع چیست؟

ادعای اختراع بايد عناصر اختراعی را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌های فنی تعيين كند. هر اختراع می‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز باشند.

۷. آیا با افشاء یک اختراع در زمان ثبت اظهارنامه بیم آن نیست که این اختراع توسط افراد سودجو نقض گردد و حقوق مخترع پایمال گردد؟

خیر. زیرا شروع حمایت از تاریخ ثبت اظهارنامه است و مخترع پس از ثبت اختراع می تواند پیگیری های لازم قضایی را از تاریخ ثبت اظهارنامه اولیه انجام دهد.

۸. جهت اعطاء حق اختراع برای قانون گذار زمان ایجاد یک اختراع اهمیت دارد و یا زمان تسلیم اظهارنامه؟

براساس قانون ایران زمان تسلیم اظهارنامه هر چند که یک فرد بدون سوء نیت و مستقلاً و حتی دیرتر این اختراع را ایجاد نموده باشد.

۹. موارد غير قابل ثبت به عنوان اختراع :

کشفيات (موادی که از قبل در طبيعت موجود است.)
نظريه های علمی
روش های رياضی
طرح ها و نقشه ها
قواعد و روش ها (مثل روش انجام تجارت، فعاليت ذهنی، بازی)
نرم افزار رايانه ای فاقد اثر فنی
روش تشخيص يا معالجه بيماری در انسان يا دام
گونه های گياهی يا جانوری يا روش ايجا د آنها
اختراعی که استفاده تجاری آن مخل نظم عمومی يا اصول اخلاقی باشد.