1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

محصولات:

 • توليد نانو انواع ذرات فلزى و اكسيدفلزى و اصلاح آنها براى خواص مورد نظر

نانو پوشش هاى آبگريز

 • پارچه/ كفش/ شيشه/ چوب/ مقوا/ سنگ، آجر و كاه گل

نانو پوشش آنتى استاتيك

 • نانو پوشش ضد گرد و غبار و آبگريز مقره هاى الكتريكى
 • نانو پوشش ضدگرد و غبار و آبگريز سلول هاى خورشيدى

نانو پوشش ضد حريق

 • چوب/كامپوزيت ها/سازه هاى فلزى

نانو مواد کند سوز کننده

 • مورد استفاده برای تمامی مواد قابل اشتعال مانند: پلی اورتان / پلی استایرن / مقوا / منسوجات

نانو پوشش عايق حرارتى

نانو پوشش الاستيك ضد آب

نانو پوشش هاى آنتى باكتريال

نانو پوشش هاى فتوكاتاليستى

نانو پوشش هاى مقاوم

 • به اسيد/ خراش/ سايش/ خوردگى