1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

مدیر عامل: آقای مهدی منصوریار

مدیر عامل: آقای مهدی منصوریار

مدیر عامل: آقای مهدی منصوریار

 • مخترع برتر جهان در حوزه نانو تکنولوژی ۲۰۱۴
 • ریاست مرکز تحقیقات نانو پوشش
 • عضو فدراسیون جهانی مخترعان و بنیاد ملی نخبگان
 • عضو افتخاری مجمع مدیران عالی اقتصادی کشور
 • مخترع بیش از بیست اختراع داخلی و بین المللی
 • دارنده مدال نقره جهانی اختراعات از طرف کشور سوئیس و WIPO
 • دارنده مدال افتخار علمی کشور رومانی ۲۰۱۴
 • مخترع برتر حوزه نانو فناوری کشور در سال ۹۳
 • مخترع برتر صنعت پالایش نفت کشور در سال ۹۱
 • عضو موسسات بین المللی Edans و Springer
 • عضو هیئت علمی چندین شرکت دانش بنیان
 • مجری بیش از دویست طرح دانش بنیان در کشور
 • و…