1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

دریافت عنوان برترین اختراع جشنواره ملی نانو

دریافت عنوان برترین اختراع جشنواره ملی نانو

شرکت فن آوران راسخون با دریافت عنوان برترین اختراع حاضر، در بین ده ها اختراع افتخاری دیگر را در حوزه نانو تکنولوژی کسب کرد…

 

شرکت فن آوران راسخون با دریافت عنوان برترین اختراع حاضر، در بین ده ها اختراع افتخاری دیگر را در حوزه نانو تکنولوژی کسب کرد. این مسابقات با هدف انتخاب برترین اختراعات در زمینه نانو تکنولوژی برگزار شد که دستگاه تولید کننده، خالص ساز و آنالیزور نانو مواد ساخته شده توسط مهندسین نخبه این شرکت، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.