1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

جشنواره و نمایشگاه تجاری سازی اختراعات سطح سه و محصولات دانش بنیان

جشنواره و نمایشگاه تجاری سازی اختراعات سطح سه و محصولات دانش بنیان

اختصاص غرفه تجاری سازی محصولات دانش بنیان به شرکت فن آوران راسخون در جشنواره و نمایشگاه تجاری سازی اختراعات سطح سه و محصولات دانش بنیان…
در راستای توانمندسازی و ایجاد محیط کسب و کار و تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اختراعات سطح سه دارای تاییدیه علمی از جشنواره های بنیاد ملی نخبگان، این جشنواره و نمایشگاه برگزار می شود. این جشنواره و نمایشگاه توسط سازمان بسیج مهندسین استان آذربایجان شرقی و نظارت بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، استانداری، دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، صنعتی سهند تبریز، هنر اسلامی تبریز، شهید مدنی آذربایجان و پارک علم و فناوری استان برگزار می گردد .